Waterpijp huren (24 uur)

 30,00 40,00

Wat wordt er geleverd?

1x Amy Deluxe waterpijp
1x Tabak 50 gram (2 kopjes)
8x organic blokjes kool
1x Tang
4x Mondstukjes

Let op: Huurder rekent een waarborgsom van €50,- af bij bezorging van de gehuurde spullen.

Wissen
Artikelnummer: N/B Categorieën: ,
Beschrijving

Huurovereenkomst

De huurder en de verhuurder overwegen het volgende:

 • Partijen wensen een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.
 • Verhuurder is eigenaar van de hierna omschreven goederen.
 • Verhuurder en huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in
  deze huurovereenkomst.

Zijn overeengekomen:

Artikel 1 omschrijving gehuurde
Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de volgende goederen:

 • Amy Deluxe waterpijp set (inclusief kolen)
 • Amy Deluxe kolenbrander (optioneel)

Artikel 2 Bestemming gehuurde
De huurder zal het gehuurde uitsluitend als privé gebruiken

Artikel 3 Duurovereenkomst

 • 3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor 24 uur en gaat in op het moment dat de gehuurde goederen zijn geleverd.
 • 3.2 Bij het verstrijken van de in 3.1 bedoelde tijd eindigt de huurovereenkomst, zonder dat daarvoor opzegging door de verhuurder of huurder is vereist.

Artikel 4 Staat van onderhoud

 • Verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst in goed onderhouden staat wordt opgeleverd.
 • Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dient huurder zorgvuldig het gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld aan verhuurder te melden.

Wij zijn genoodzaakt om het desbetreffende onderdeel in rekening te brengen, zie onderstaand overzicht:

 • Glazen vaas: €50,-
 • Pijp: €50,-
 • Slang: €15,-
 • Tabakskop: €5,-
 • Tangetje: €5,-

Artikel 5 Huurprijs en waarborg

 • De huurprijs wordt door verhuurder bij huurder in rekening gebracht .
 • Huurder rekent een waarborgsom van €50,- af bij bezorging van de gehuurde spullen.
 • Huurder krijgt waarborgsom terug na het retourneren van de gehuurde spullen.
 • Verhuurder behoud zich het recht voor om vervallen huurtermijn te verrekenen met de waarborgsom.

Algemeen
Indien de huurder in strijd handelt met de bovengenoemde artikelen, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd waarbij de waarborgsom volledig wordt in gehouden door de verhuurder.

Extra informatie
Tabak smaak

Love 66, Blue mist, Mi amor, Appelmint, Blue ice, Lemon ice, Lady killer, Hawaii

Kolenbrander

Ja + €5, Nee

Retourneren

Zelf inleveren bij onze winkel (gratis), Ophaalservice + €5